פטנטים

הגלובליזציה מובילה – הצלחה מתמשכת לתוכניות ה-"Patent Prosecution Highways" (PPH)

משרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי (USPTO) החל בשנת ניסיון להליך ה-PPH עם משרד הקניין הרוחני בסינגפור (IPOS).

תוכנית ה-PPH היא יוזמה המאפשרת למבקש פטנט במדינה חברה לזרז משמעותית את תהליך בחינת הבקשה במידה ונעשתה בחינה במדינה חברה ע"י הוצאה אל מחוץ לתור ההמתנה פטנטים שהתקבלו במדינה חברה.

הסכם ה-PPH בין המדינות מאפשר למדינה בה נעשתה ההגשה המאוחרת יותר להשתמש בתוצאות העבודה שנעשתה במדינת ההגשה הראשונה בעבור אותה בקשת הפטנט. הדבר מאפשר לבוחן במדינה השנייה לעבד את הבקשה בצורה מהירה יותר, על אף שאין הבוחן במדינה השנייה חייב לקבל את ממצאי הבוחן מהמדינה הראשונה.

ההליך הוא אופציונאלי לחלוטין.

על אף שאין עדיין אמנה רב צדדית אחת נוצרה רשת משמעותית ביותר של אמנות בי-ליטראליות וטרי-ליטראליות (אמנות בהן חברות שתיים או שלוש מדינות) המאפשרות יצירת מעין "דומינו" של זירוז בחינה במדינות החברות.

למשרדנו התמחות מיוחדת בניצול הליכי הזירוז במדינות שונות ובניצול הליכי ה-PPH לטובת הממציאים.

עד כה ישנם 12 קשרים כדלקמן:

Canadian Intellectual Property Office – United States Patent and Trademark Office

Danish Patent and Trademark Office – Japan Patent Office

Danish Patent and Trademark Office – United States Patent and Trademark Office

European Patent Office – United States Patent and Trademark Office

IP Australia – United States Patent and Trademark Office

Japan Patent Office – United States Patent and Trademark Office

Japan Patent Office – Korean Intellectual Property Office

Japan Patent Office – UK Intellectual Property Office

Japan Patent Office – German Patent and Trademark Office

Korean Intellectual Property Office – United States Patent and Trademark Office

UK Intellectual Property Office – United States Patent and Trademark Office

Intellectual Property Office of Singapore – United States Patent and Trademark Office