פטנטים

ההצעה להקמת בית דין לפטנטים באירופה צוברת תאוצה

ועידה של שרים של מדינות אירופה תדון השבוע בהצעות להקים בית דין לפטנטים של הקהילייה האירופית.

נייר עבודה להקמת בית הדין כבר הוכן, והשרים יעברו על התוכניות שבו וידונו בו. בנייר העבודה, מוצע להקים בית דין מרכזי לפטנטים אשר ידון בסכסוכי פטנטים בין מדינות אירופה השונות.

בית הדין יכלול 7 שופטים, מתוכם 4 בעלי הכשרה משפטית, ו-3 בעלי הכשרה טכנית. בכל תיק ידונו 2 שופטים בעלי הכשרה משפטית ושופט אחד בעל הכשרה טכנית.

עוד הוצע בנייר העבודה כי אם העומס על בית הדין יהיה גדול מדי, יוקמו בתי דין איזוריים תחתיו.

קישור: נייר עבודה