פטנטים

הודעה על הקמת רשות פטנטים

ביום ראשון ה-5 למרץ 2006, הודיע רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, ד"ר מאיר נועם, כי בישיבת ממשלה שהתקיימה באותו הבוקר הוחלט על הקמת "רשות הפטנטים".

רשות זו תפעל במתכונת של "סוכנות ניהול", כמקובל בבריטניה.

המשמעויות להקמת רשות כזאת הן רבות ואחת מהן היא שרשות הפטנטים, כגוף בעל עצמאות מוגברת, תעניק לציבור המשתמשים שירות ברמה גבוהה מזה הניתן כיום וכמקובל במדינות המפותחות.