פטנטים

החוק לפטנט על תוכנה באירופה מקבל אישור

לאחר תקופה ממושכת של התנצחויות פוליטיות, האיחוד האירופי עושה צעד נוסף לעבר חוק של האיחוד המסדיר את סוגיית הפטנטים על תוכנה.

הועדה העוסקת בנושא בפרלמנט האירופי אימצה ברוב דעות את הטיוטא שהוצגה בפניה לדירקטיבה אירופית בנושא פטנט על תוכנה.

מטרתה של ההצעה היא להביא לחוק זהה בנושא בכל 15 מדינות האיחוד האירופי. ההצעה מעגנת, למעשה, את מדיניות משרד הפטנטים האירופי (EPO) בנושא.