פטנטים

הנדון: עדכונים בנוגע לבקשות ה- PCT

‏05 יוני 2008

‏ב´ סיון תשס"ח

אל: ציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי הדין הודעה

מאת: ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנדון: עדכונים בנוגע ל בקשות ה- PCT

הנני להודיעכם על העדכונים הבאים, המתייחסים לבקשות המוגשות בהתאם לאמנת ה- PCT:

  1. שינויים בתעריפי האגרות

א. החל מ- 1 ביולי 2008 יחולו השינויים הבאים בתעריפי האגרות לבקשות ה- PCT:

  • אגרת ההגשה הבינלאומית מ- 1263$ ל- 1338$.
  • אגרת היתר ( לכל עמוד בבקשה מעל ל- 30) תוגדל מ- 14$ ל- 15$ .

ב. החל מ- 1 באוגוסט 2008 יחול שינוי בתעריף אגרות החיפוש של מוסד החיפוש האירופי לבקשות ה- PCT:

אגרת החיפוש תוגדל מ- 2496$ ל- 2665$.

  1. הגשת בקשות PCT ע"י SAFE-PCT החל מ- 1 ביולי, 2008 תוגדל ההנחה הניתנת למגישי בקשות PCT באמצעות (EASY model) SAFE -PCT מ- $90 ל- $101.

ב ב ר כ ה,

ד"ר מאיר נועם

רשם הפטנטים, המדגמים

וסימני המסחר