פטנטים

הסינים מתקנים את חוק הפטנטים בפעם השלישית

הסינים בשלבים סופיים של גיבוש תיקון לחוק הפטנטים שחוקק ב-1984 (ותוקן ב-1992 וב-2000). התיקונים צפויים להיכנס לתוקף במהלך השנה (2008).

ישנם שני תיקונים שמטרידים במיוחד את החברות הגלובאליות הפועלות בסין:

סעיפים 48-50 – סעיפים אלו נוגעים להענקת רישיונות כפייה (בנוגע למצב בארץ ראו כאן). התיקון יאפשר הענקת רישיון כפייה במצב חירום במדינה (סעיף 50 מתייחס במיוחד לתרופות).

סעיף 74 – התיקון יאפשר ייבוא מקביל שלא ייחשב הפרה של פטנט, כמו כן התיקון יאפשר שימוש ללא אישור בעל הפטנט לצרכי קבלת אישור רגולטורי (הדבר יאפשר לחברות תרופות גנריות לפתח את המוצרים ולצאת לשוק מייד עם פקיעת הפטנט). הסעיף דומה ל-Bolar exception בארה"ב.

סעיפים אלו מעוררים חששות בקרב מספר חברות גלובאליות (בייחוד חברות תרופות) הפועלות במרץ כנגד התיקונים האמורים. כמו חברות התרופות, גם לנו נותר רק לחכות.