פטנטים

הצלחה לתוכניות "Patent Prosecution Highway"

תוכנית "Patent Prosecution Highway" מאפשרת לזרז אל מחוץ לתור ההמתנה פטנטים שהתקבלו במדינה חברה. כך לדוגמא בעל בקשת פטנט שהתביעות בבקשתו הוגדרו כפטנטביליות בארה"ב יכול לבקש את זירוז הבחינה ביפן.

בעקבות הצלחת התוכנית בין רשויות הפטנטים של ארה"ב ויפן, החליטו יפן ואנגליה להתחיל תוכנית דומה, בתחילת השנה התחילה תוכנית דומה גם בין יפן לקוריאה.

רשות הפטנטים הבריטית שוקלת בימים אלו תוכנית דומה מול ארה"ב.

פרטים נוספים אפשר למצוא בהודעות של רשויות הפטנטים:

אנגליה Patent Highway between the UK and Japan opens

ארה"ב Extension of Patent Prosecution Highway Program between the USPTO and JPO

יפן-ארה"ב: JPO & USPTO Patent Prosecution Highway procedures

יפן-אנגליה JPO & UK-IPO Patent Prosecution Highway procedures

יפן-קוריאה JPO & KIPO Patent Prosecution Highway procedures