פטנטים

הצעה להקים בית דין לפטנטים בקהיליה האירופאית

הצעה להקים בית דין מרכזי לענייני פטנטים הוצעה לאחרונה בקהיליה האירופאית, אשר ידון בתוקפם של פטנטים.

על פי ההצעה, יהיו 4 מ-7 השופטים בעלי הכשרה משפטים, ושלושת האחרים יהיו בעלי הכשרה טכנית.

בפועל, ידונו שלושה שופטים בכל תיק, כאשר שניים מתוכם יהיו בעלי הכשרה משפטית, ואחד בעל הכשרה טכנית. כמו כן, מוצע כי בבית הדין ישמשו עוזרים משפטיים.

על פי הצפי, כ- 120-150 תיקים ידונו בתיק מדי שנה, כאשר אם מספר זה יגדל בצורה משמעותית, יוקמו בתי דין אזוריים.