פטנטים

השינויים הדרמטיים בחקיקת הפטנטים האמריקאית מבוטלים על ידי בית המשפט!

חדשות מרעישות למבקשי הפטנטים בארה"ב – בית המשפט המחוזי הפדראלי בוירג´יניה, ארה"ב, קיבל את עתירתם של "Tafas" ו"GSK" וקבע כי ההגבלות של משרד הפטנטים האמריקאי (ה-USPTO) לגבי מספר בקשות ההמשך (continuation) ומספר התביעות בבקשה אינן תקפות, ולכן – בטלות.

בכך, באה לסיומה דרמה שהחלה עת החליט משרד הפטנטים האמריקאי להגביל מאוד את כמות התביעות (החלק המשפטי בפטנט המגדיר את היקף ההגנה), את בקשות ההמשך (בקשות המאפשרות להוסיף מידע חדש לפטנט), ואת העתירות להמשך בחינה (בקשות המאפשרות למבקש פטנט "להתווכח" שוב ושוב עם בוחן הפטנטים ולנסות לשכנעו כי יש מקום להעניק פטנט.

ההגבלות, אשר היו אמורות להיכנס לתוקף ב-1 לנובמבר 2007, ואשר זכו לביקורת רבה ונוקבת מצד חברות וממציאים אמריקאיים אשר טענו כי הן אינן חוקתיים, הוקפאו ערב כניסתן לתוקף על ידי בית המשפט בצו מניעה זמני.

כעת, הפך צו המניעה לקבוע. בית המשפט נימק את החלטתו בכך שלפי החוק, הסמכות של משרד הפטנטים מוגבלת ולא כוללת סמכות מהותית. בית המשפט מצא שההחלטה הסופית מבוטלת כי אינה תואמת לחוק וחורגת מסמכות.

המשמעות– מבקשי פטנטים בארה"ב יוכלו להמשיך ולהגיש בקשות המשך. בנוסף, לא תהיה כל הגלה על מס´ התביעות לבקשה.