פטנטים

התחלה טובה להליך המזורז לדיון בסכסוכי פטנטים באנגליה

תיק הפטנטים הראשון אשר נשמע תחת הפרוצדורה המהירה החדשה באנגליה, הוכרז כהצלחה על ידי השופט אשר ישב בדין.

כבוד השופט Fysh, המנהל את בית המשפט לפטנטים במדינה, הורה כי ייעשה שימוש בפרוצדורה המזורזת בפעם הראשונה.

התיק נמשך מעט למעלה מיום. כל העדויות העובדתיות היו בכתב, ללא חקירה נגדית עליהם. חקירות נגדיות היו רק על עדויות מומחה.

Fysh סבור כי התיק היה הצלחה, ואיפשר את מידת הגמישות הנדרשת. לשיטתו, יש לעודד התדיינויות בתחום הפטנטים גם על ידי אנשים פרטיים וגופים קטנים. כמו כן, Fysh מאמין שיש לעודד עורכי פטנטים להופיע בתיקים אלה כעורכי דין.