פטנטים

זירוז פטנטים בבריטניה על סמך דו"ח חיפוש חיובי של ה- PCT

החל מה- 28 למאי, 2010, ניתן לזרז בקשות פטנט שהוגשו בשלב הלאומי בבריטניה על סמך דו"ח חיפוש של ארגון ה- PCT אשר קובע כי בבקשות אלה חדשנות והתקדמות המצאתית.

בקשות אשר זורזו באופן זה יגיעו לבחינה בתוך כחודשיים.