פטנטים

חברת וריזון זכתה בתביעה על הפרת פטנטים בתחום ה- VOIP

Vonage, ספקית שירותי VOIP מוירג´ניה, ארה"ב, חוייבה לשלם לחברת התקשורת Verizon Communication, 58 מיליון דולר בשל הפרה של שלושה פטנטים של חברת וריזון, העוסקים בשירותי טלפוניה דרך רשת האינטרנט.

הפטנטים המופרים עוסקים בין השאר בחיבור שירותי ה- VOIPלמרכזיות טלפונים רגילות וכן באספקת שירותי תיבה קולית ו-´עקוב אחרי´ לשירותים אלו.

עם זאת, פסקו המושבעים כי הפרת הפטנטים לא נעשתה בכוונה תחילה. בשל קביעה זאת וכן בשל העובדה כי נקבעה הפרה של שלושה פטנטים, מתוך חמשת הפטנטים שעליהם התבססה התביעה של חברת וריזון, המושבעים פסקו שליש מהפיצויים אותם דרשה החברה התובעת.

בית המשפט, עדיין צריך לפסוק, האם יאסר על חברת Vonage השימוש בטכנולוגיה המוגנת על ידי הפטנטים של חברת וריזון.