פטנטים

חברת סוני נתבעת של הפרת פטנט

חברת יונילוק הגישה תביעה להפרת פטנטים נגד מספר חברות מובילות ביניהם חברת סוני ,חברת התוכנה בורלנד וחברת אבטחת המידע מקאפי. הפטנט העיקרי אליו מתייחסת התביעה הוא פטנט אמריקאי מספר 5,490,216. הפטנט מגן על השיטה הבסיסית העומדת בבסיס מתן הרשאות לשימוש בתוכן דיגיטלי לפיה בתוכנת המשתמש ובשרת המרכזי המנהל את ההרשאות נעשה שימשו באלגוריתם המייצר מספר זיהוי משתנה לרישיון שימוש בתכנים.