פטנטים

חוק אמריקאי להקלה על יישוב סכסוכי פטנטים

הסנאט האמריקאי אישר חוק, המקל על יישוב סכסוכים בענייני פטנטים.

החוק החדש יאפשר בחינתו מחדש של פטנט על סמך "ידע קודם" (Prior art), אפילו אם בוחן פטנטים כבר בדק את אותו הידע הקודם.

שינוי נוסף הינו האפשרות לערער על כל החלטה של משרד רשם הפטנטים ישירות לבית הדין לערעורים הפדראלי, הערכאה המוסמכת לדון בענייני פטנטים.