פטנטים

חידוש דרמטי במאגרים לחיפוש פטנטים – חיפוש בטקסט מלא של פטנטים בינלאומיים

חידוש דרמטי במאגרים לחיפוש פטנטים. אתר WIPO מאפשר כעת לחפש בקשות בינלאומיות במאגר הכולל טקסטים מלאים.

בנוסף לכך, כולל האתר החדש של WIPO שינוי במבנה מערכת החיפוש, ואף בעיצוב.

המדובר בשלב זה במאגר ניסיוני בלבד, אך המאגר מתפקד כבר באופן מלא.