פטנטים

טוב להיות מייקרוסופט

טוב להיות מייקרוסופט. בעקבות פסק הדין אשר ניתן באוגוסט, לפיו תשלם חברת מייקרוסופט 521 מיליון דולרים לחברת Eolas Technologies בגין הפרת פטנט (ניתן למצוא את הידיעה על פסק הדין בחיפוש באתר), הודיע משרד רשם הפטנטים האמריקאי כי יבחן שוב את הפטנט של Eolas.

לדברי משרד רשם הפטנטים, הסיבה להחלטה היא "חששות בתעשייה באשר לתוקפו של הפטנט". מדובר בהליך נדיר ביותר, ובפרט שטענותיה של מייקרוסופט לגבי תקפות הפטנט נבחנו באופן מקיף בבית המשפט, ונדחו לגופן. מרבית הטענות, אגב, הן טענות של חוסר חדשנות של הפטנט.

על החלטה זו של רשם הפטנטים נמתחה ביקורת קשה ביותר, תוך רמיזות שמדובר בהחלטה פוליטית. כמו כן, נטען כי אין זה ראוי לבצע בחינה מחודשת של הפטנט בטרם תמו הליכי הערעור בפני בית המשפט הפדראלי לערעורים, הצפויים להתחיל בקרוב.