פטנטים

יפן מכפילה את אגרות הפטנטים

הממשלה היפנית מתכננת להכפיל את האגרות ותעריפי בחינת הפטנטים, על מנת להקטין בצורה משמעותית את כמות בקשות הפטנטים המוגשות ביפן.

בהתאם לתכניות החדשות, תעלה אגרה להגשת פטנט 1,692 דולרים אמריקאיים, וזאת לעומד עלות של $846 הנוהגת כיום.

הממשלה היפנית מקווה שהתכנית תפחית מן העומס המוטל כעת על משרד הפטנטים היפני, ותזרז את תהליך הבחינה.