פטנטים

ישנו רצון באירופה לפטנט של הקהילייה. הסכמות – אין

שרים במדינות האיחוד האירופאי אישרו לאחרונה את מחויבותם לרעיון של פטנט של הקהילייה האירופאית.

יחד עם זאת, השרים לא הגיעו להסכמות בדבר אופן יצירתו של המוסד המשפטי החדש.

בפגישה שנערכה לאחרונה, אימצו השרים את מסכנות נשיא הועידה מדנמרק, שיש להגיע להסכמה עד למפגשה הבא של המועצה האירופית בתחילת שנת 2003.

יחד עם זאת, לאור אי יכולתם של השרים להגיע להסכמה מסביב לענייני סמכות הנוגעים לשאלת הפטנט של הקהילייה, נראה כי תאריך זה אינו ריאלי.