פטנטים

לא ניתן להחיות בקשה שהוגשה בשלב הלאומי באיחור "בלי כוונה" (האיחור חייב להיות "בלתי נמנע")

בעקבות החלטה בעניין Aristocrat Technologies Australia (ATA) v. International Gaming Technologies (IGT) (N.D.Cal. 2007).

ATA הגישו בקשה לפטנט באוסטרליה בתאריך 8 ביולי 1997 והגישו בתאריך 8 ביולי 1998 בקשת PCT על כן, היה עליהם להגיש בקשה לכניסה לשלב לאומי בארה"ב עד לתאריך 8 בינואר 2000. באותה השנה ה-8 בינואר נפל על סוף שבוע ובהתאם לכללים התאפשר להם להגיש את הבקשה עד לתאריך 10 בינואר.

הבקשה לא הגיעה לרשות הפטנטים האמריקאית (USPTO) ב-10 בינואר אלא רק בבוקר למחרת, ה-11 בינואר 2000.

בהתאם לכללים הנהוגים יכלו ATA להראות שהעיכוב כולו נגרם "שלא בכוונה" ולהחיות את הבקשה. הבקשה אכן הוחייתה ע"י ה-USPTO אולם, במהלך ההתדיינות בתיק, טענו IGT נגד מדיניות הנוהגת. טענתם התמקדה בסעיף 35 USC 371 אשר לפיו ניתן להחיות רק כאשר מדובר בעניין "בלתי נמנע". כמובן שקשה הרבה יותר להוכיח כי עיכוב היה בלתי נמנע, מאשר להוכיח כי היה שלא בכוונה.

הוחלט כי הבקשה אכן הוחייתה שלא בהתאם לכללים ועל כן הבקשות נחשבות מעתה כ"זנוחות".