פטנטים

למה צריך לחפש פטנטים

חיפוש פטנטים הוא אחד השלבים הראשונים והבסיסיים ביותר בדרך הארוכה להוצאת פטנט. במילים פשוטות, מי שרוצה לקבל את הזכויות המשפטיות על המצאתו, צריך תחילה לבדוק שאין המצאה זהה או דומה לה הרשומה או מצויה בהליכי רישום כפטנט במדינות הרלוונטיות. אם לא כן, עלולה בקשת הפטנט להידחות על ידי רשם הפטנטים הישראלי או ארגון במדינה אחרת שאליה הוגשה הבקשה, או חלילה להוביל בהמשך לתביעה משפטית. עוד ראוי לדעת, כי מלבד בדיקת המצב המשפטי ניתן להשיג עוד נתונים רבים וחשובים בחיפוש, תוך התמקדות במישורים ספציפיים.

מדוע חשוב לחפש פטנטים?

כאמור, בראש ובראשונה חשוב לחפש פטנטים על מנת לוודא שלא נמצאים זה מכבר פרסומים או פטנטים קיימים בעלי זיקה להמצאה שלכם, שכן הדבר עלול לפגוע מהותית בסיכויים להוציא עליה פטנט. זאת, לצד בדיקת המעמד המשפטי של המצאות אלו במדינות רלוונטיות, העשויות להימצא בהליכי בקשה ואישור שונים. כמו כן, אם נמצא פטנט דומה הרי שבאמצעות החיפוש ניתן לקבל מידע נוסף אודותיו, כגון בדיקת תוקפו ותפוגתו, בעליו ומאפיינים טכניים, נתונים המשפיעים רבות על המשך הדרך – למשל גניזת הבקשה לפטנט או ביצוע שינויים מסוימים בהמצאה. בנוסף, החיפוש נותן מידע חשוב על יזמים, חברות וגופים שונים הפועלים בתחום הרלוונטי, ועל פטנטים קשורים להמצאה שכבר מצויים בידיהם.

יתרונות נוספים של חיפוש פטנטים

מלבד האמור לעיל, המידע שמתקבל עקב חיפוש פטנטים עשוי להקנות עוד מספר יתרונות חשובים. ראשית, ניתן לקבל מידע על טכנולוגיות בהן נעשה שימוש בפטנטים קיימים, ומכאן גם השראה לרעיונות וכיוונים לשימוש בהם גם עבור ההמצאה שלכם, בין אם כדי לשכלל אותה ובין אם כדי לחסוך בכסף ובזמן הפיתוח. כמו כן, החיפוש עשוי להקנות מידע חשוב על אפשרות ההפרה המשפטית של פטנטים קיימים, בין אם בהמצאה בכללותה או בחלקיה. לבסוף, אחת הנקודות החשובות ביותר היא שבאמצעות החיפוש אפשר לקבל אומדן לגבי מידת חדשנות של ההמצאה, אשר ידועה בכינוי המקצועי פנטביליות, המהווה תנאי לקבלת פטנט.

מי מחפש פטנטים, והיכן?

כאמור, חיפושי פטנטים עשויים להתמקד בהיבט מסוים או במספר היבטים כפי שתוארו לעיל. בעיקרון, את חלקם ניתן לבצע לבד, אך נדרשת בקיאות גדולה במינוחים טכניים ומשפטיים. בין היתר, ניתן לחפש ב-"גוגל פטנטים" ובאתרים הייעודיים של רשות הפטנטים האירופית והאמריקאית, וכן של ארגון הקניין הרוחני הבינלאומי. יחד עם זאת, לאור מורכבות הנושא והשלכותיו על היכולת לרשום המצאה כפטנט, כמעט בכל המקרים מתבצעת פנייה אל משרדי עורכי פטנטים או אל חברות מסחריות המתמחות בתחום. ההבדל בין שני גופים אלו הוא שמשרד עורכי פטנטים יספק מספר מצומצם יחסית של תוצאות רלוונטיות, ולצידן חוות דעת לגבי היתכנות הרישום. מאידך, חברות המתמחות בתחום יספקו קשת רחבה של תוצאות רלוונטיות, אך אינן מספקות חוות דעת, והמשמעות היא שיש להמשיך בניתוח הממצאים באופן עצמאי או בעזרת מומחים.