פטנטים

מדיניות בתי המשפט באנגליה – לפסול פטנטים

ממחקר שנערך באנגליה, הסתבר כי מתוך 23 "משפטי פטנטים" בשנה שעברה, רק ב-8 מן המקרים פסק בית המשפט לטובת בעלי הפטנטים.

נטען באנגליה כי המחקר הוכיח תפיסה ידועה כי השופטים באנגליה הם "מתנגדי פטנטים". אחד מהשופטים לא פסק לטובת בעלי הפטנטים באף אחד מ-6 המשפטים אשר התבררו בפניו.

ניהול משפט מלא בענייני פטנטים באנגליה – עלותו לכל אחד מן הצדדים היא בדרך כלל בין 250,000 למיליון אירו.