פטנטים

מה כולל פטנט?

א. כיצד נראית בקשה לפטנט?

כפי שפורט לעיל, כוללת כל בקשה לפטנט פרטים על המבקש (שמו ומענו), על הזכויות בהמצאה (לרבות שותפים, זכויות מעביד, וכו´), ופרטים על ההמצאה (שם ההמצאה, תיאור ושרטוטים, דרכי ביצוע ותביעות המגדירות את ההמצאה). כמו כן, כוללת הבקשה את הידע הקודם אשר פורסם בעבר.

החוק איננו מגדיר את דרך ניסוחו המדויקת של הפטנט, או את סדר הפרטים אשר חייבים להופיע בו, ואף תוקפו של הפטנט איננו נפגע אם לא מופיעים כל הפרטים המקובלים. כמו כן, ישנם הבדלים בניסוח בקשות הפטנט בין עורכי פטנטים שונים. כך, לעתים, תחום ההמצאה הינו סעיף נפרד בבקשת הפטנט, ולעתים הינו חלק מסעיף הרקע שיתואר להלן. הדרישות החשובות שיש לעמוד בהן בבקשת הפטנט הן דרישות הסף המתוארות לעיל (בפרק "מהי המצאה שבגינה יוענק פטנט?).

יחד עם זאת, בפועל, במהלך השנים, התפתחה בקרב העוסקים במקצוע עריכת הפטנטים, פרקטיקה של ניסוח פטנטים, כך שמרבית בקשות הפטנט כיום דומות בצורתן החיצונית.

הדפוס המקובל כולל את תקציר ההמצאה, הקרוי Abstract, לאחריו נפרס תיאור הידע אשר עמד בבסיס ההמצאה, ידע המכונה Prior Art. לחלק זה נהוג לקרוא "רקע ההמצאה" (Background of the invention). לאחר מכן, ישנו התיאור המפורט של ההמצאה. לאחריו, פרק התביעות המגדירות את מושאי ההגנה של הפטנט, ולבסוף – השרטוטים.

ב. תקציר ההמצאה (Abstract)

A terminal that facilitates efficient, flexible and user-friendly navigation of a plurality of program services provided by an associated television network. The terminal may be embodied in a home communication terminal (HCT) or other suitable device externally connected to a television or monitor, or as an integral component of a television or a computer. The terminal receives a user input identifying a user selected ordering scheme for the program services provided by the associated television system. The terminal either generates a display table or utilizes a previously generated display table, which in either case maps (i.e., orders) the program services as defined by a service table according to the selected ordering scheme for browsing by the subscriber. The ordering scheme is based upon at least one service attribute of the service information, such as the short description, long description, or service application associated with each program service.
דוגמא לתקציר המצאה

תקציר ההמצאה כולל אזכור של עיקרה של ההמצאה, תוך פירוט יישומיה המרכזיים. כמו כן, יכלול התיאור את הפתרונות הקיימים בשוק לבעיה אותה פותרת ההמצאה, תוך הבהרת היתרון שמציגה ההמצאה על אותם פתרונות.

ג. תחום ההמצאה (Field of the invention)

תחום ההמצאה הינו תיאור קצר בן שורה או שתי שורות של התחום בו עוסקת ההמצאה. לרוב, כולל התיאור הן את התחום הכללי והן את התחום הספציפי בו עוסקת ההמצאה.

כך, למשל, בתיאור המובא להלן, התחום הכללי בו עוסקת ההמצאה, הינו טלוויזיות, ואילו התחום הספציפי בו עוסקת ההמצאה המוצגת להלן הינו שירותים לניווט בין תוכניות בטלוויזיה.

The present invention generally relates to television systems, more particularly, to navigating television services provided by such systems.
דוגמא לתחום ההמצאה

ד. תיאור הרקע שבבסיס ההמצאה (Background of the invention)

יזם או חברה המגישים בקשה לפטנט מחויבים על פי חוק לחשוף את כל הפתרונות הידועים להם לבעיה אותה מתיימרת ההמצאה עליה מתבקש פטנט לפתור. "חשיפה" זו נעשית במסגרת פרק ה- Background. הידע הקודם, המכונה גם Prior art, כולל שיטות, תהליכים וטכניקות לפתרון הבעיה אותה פותרת ההמצאה המוצעת.

למעשה, מטרתו של פרק ה- Background הינה לבסס את הפרק הבא, פרק התיאור, המתאר את ההמצאה המוצעת, את הדרך בה פותרת ההמצאה המוצעת את אותה הבעיה, ואת יתרונותיה של ההמצאה המוצעת על הפתרונות הקיימים כבר.

Until recently, television services comprised little more than analog broadcast video signals. Cable television systems received these signals from satellites and retransmitted them to subscribers over land-line networks, typically comprising fiber-optic cable and coaxial cable. However, with the recent advent of digital television, television systems are now capable of providing much more than the traditional analog broadcast video and the associated functionality. Digital television systems enable two-way and advanced one-way communications between the subscriber and the system headend. As a consequence, interactive services such as e-mail, interactive programming guides, advanced configuration controls, impulse pay-per-view, video-on-demand, e-commerce, and web browsing may be provided to subscribers of a digital television system. In addition to the interactive services, the increased bandwidth available through a digital television system has made it possible for the subscriber to have access to hundreds, or even thousands, of channels and/or services.Digital television systems typically ~~include a set top box, also referred to as a home communication terminal (HCT), which is connected to a cable or satellite television network. For purposes of the present disclosure, set top boxes, HCT´s and other similar devices are collectively referred to herein as terminals. Terminals generally ~~include the hardware and software necessary to provide the functionality of a digital television system at the subscriber´s site. Preferably, the software executed by a terminal is downloaded and/or updated via the associated network. Terminals typically ~~include a processor, communication component and memory, and are connected to a television or other suitable device, such as a personal computer. While many conventional terminals are standalone devices that are externally connected to a television, a terminal and/or its functionality may be integrated into a television or personal computer, as will be appreciated those of ordinary skill in the art.[…]
דוגמא לרקע שבבסיס ההמצאה

ה. סיכום ההמצאה (Summary of the invention)

פרק סיכום ההמצאה דומה מאוד לפרק תקציר ההמצאה, אך הינו מפורט יותר. לרוב, פרק תקציר ההמצאה מזכיר את כל יישומיה המקובלים של ההמצאה, בעוד שפרק סיכום ההמצאה סוקר אותם.

למעשה, כוללת, אם כן, בקשת פטנט, שתי רמות של תקצירים: תקציר ההמצאה (Abstract), וסיכום ההמצאה (Summary of the invention), שהינו מפורט יותר.

The present invention provides for a terminal that facilitates efficient, flexible and user-friendly navigation of a plurality of services provided by an associated television network. The terminal may be embodied in a home communication terminal (HCT) or other suitable device externally connected to a television or monitor, or as an integral component of a television or a computer. The terminal receives user input identifying a user-selected ordering scheme for the services provided by the associated television system. The terminal either generates a display table or utilizes a previously generated display table, which in either case maps (i.e., orders) the services as defined by a service table according to the selected ordering scheme for browsing by the subscriber. The ordering scheme is based upon at least one service attribute of the service information, such as the short description, long description, or service application associated with each service. For example, a broadcast video service from The Weather Channel, Inc. would use a "watch TV" application, have a short description of"TWC", have a long description of "The Weather Channel." It would then have programs for each of the shows that are broadcast throughout a day.The present invention enables the user to select an ordering scheme of services for browsing as opposed to the system operator defining the ordering scheme. This provides for service navigation in a manner that is not only familiar to the subscriber, but more powerful and extensible than mere channel number navigation. In particular, the subscriber may select from two or more predefined ordering schemes that will enable the user to individually select a preferred scheme for navigating the available services.[…]
דוגמא לסיכום ההמצאה

ו. תיאור קצר של השרטוטים (Brief description of the drawings)

במסגרת תיאור ההמצאה, ישנו שימוש נרחב בשרטוטים, תוך הפנייה לשרטוטים כל מקום בו ישנו צורך בכך. פרק התיאור הקצר של השרטוטים מרכז עבור האדם הקורא את הפטנט את תיאורם הקצר של השרטוטים ומטרתו של כל שרטוט.

פרק התיאור הקצר של השרטוטים נפתח בפיסקה קצרה שמטרתה לסייג ולומר כי השרטוטים הם אך ורק דוגמאות הבאות להמחיש את ההמצאה, וגם יישום של ההמצאה אשר אינו עונה באופן מדוייק על הפרטים המובאים בשרטוטים – גם עבורו מתבקשת הגנה במסגרת בקשת הפטנט.

The present invention can be better understood with reference to the following drawings. The elements of the drawings are not necessarily drawn to scale, emphasis instead being placed upon clearly illustrating the principles of the present invention. Furthermore, like reference numerals designate corresponding parts throughout the several views.FIGS. 1A and 1B are block diagrams of television systems that incorporate terminals in accordance with an embodiment of the present invention.FIG. 2 is a schematic block diagram of a terminal in accordance with an embodiment of the present invention.[…]
דוגמא לתיאור קצר של השרטוטים

ז. תיאור מפורט של ההמצאה (Detailed description of the preferred embodiments)

תיאור ההמצאה חייב להיות מדויק, תוך שהוא מתייחס לכמות גדולה ככל האפשר של יישומים ומימושים של ההמצאה. כאמור, במסגרת התיאור, ניתן ואף רצוי לעשות שימוש בשרטוטים, ולהפנות אל השרטוטים מקום בו ישנו צורך בכך. יש לזכור שדרישת החוק היא כי בעל מקצוע ממוצע בתחום הרלוונטי (תחום הפטנט) יהיה מסוגל לבצע את ההמצאה על סמך התיאור.

בתחילתו ובסופו של התיאור, נהוג לשלב פסקאות שמטרתן להדגיש כי על אף הפירוט הרב בתיאור, אין התיאור מהווה את כל יישומיה האפשריים של ההמצאה, וכי גם יישומים נוספים הנובעים מהתיאור אך לא מוזכרים בו במפורש – יוגנו על ידי הפטנט.

The present invention now will be described more fully hereinafter with reference to the accompanying drawings, in which preferred embodiments of the invention are shown. This invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments set forth herein; rather, these embodiments are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the invention to those skilled in the art. With reference to FIG. 1A a terminal 10 in accordance with the present invention is provided as a part of a television system 12 which ~~includes a headend 14 for receiving satellite television signals, demodulating the signals down to a baseband, and transmitting the signals over the system 12. The transmitted signals, for instance, can be radio frequency (RF) signals, although they are more preferably optical signals that are transmitted over a communication medium such as fiber optic cable. […]Many modifications and other embodiments of the invention will come to mind to one skilled in the art to which this invention pertains having the benefit of the teachings presented in the foregoing descriptions and the associated drawings. Therefore, it is to be understood that the invention is not to be limited to the specific embodiments disclosed and that modifications and other embodiments are intended to be ~~included within the scope of the appended claims. Although specific terms are employed herein, they are used in a generic and descriptive sense only and not for purposes of limitation.
דוגמא לתיאור ההמצאה

ח. תביעות (Claims)

בעוד שמטרתו של תיאור ההמצאה להבהיר באופן מדויק מהי ההמצאה, מטרתן של התביעות היא להגדיר על מה מבקש הממציא להגן. התביעות הינן החלק ה"משפטי" יותר של בקשת הפטנט, ובו מתבטאת מיומנותו הגדולה של עורך הפטנטים: מחד – יש להגדיר את התביעות באופן כללי, על מנת לזכות בהגנה רחבה ככל האפשר, על מספר גדול ככל האפשר של יישומים. מאידך, יש להגדיר את התביעות באופן ספציפי, על מנת לזכות בהגנה ברורה על יישומים ברורים. כמו כן, יצויין כי רשמי הפטנטים אינם רואים בחיוב תביעות המנוסחות באופן רחב וגורף מדי, ומשום כך, לעתים קרובות מנוהלת תכתובת בין רשמי הפטנטים לבין המבקשים בגין רוחבן של התביעות.

חשוב לציין כי התביעות הן חלק מבקשת הפטנט, והן מתפרשות לאור תיאור ההמצאה, ולא באופן עצמאי ומנותק.

What is claimed is:1. A method for operating an interactive program guide, comprising:displaying a first display comprising a plurality of day options that each correspond to a unique day for which program schedule information is available, wherein each of the plurality of day options is displayed as a cell in a portion of a monthly calendar display and wherein each cell indicates the day number of the day of the month of the corresponding one of the plurality of day options;receiving a selected day option of one of the plurality of day options; anddisplaying a second display comprising a portion of the program schedule information that corresponds to the selected day option.[…]
דוגמא לתביעה (Claim)

ט. שרטוטים (Drawings)

מטרתם של השרטוטים בבקשת פטנט הינה לבסס ולהבהיר את אופני הפעולה המדויקים של ההמצאה. השרטוטים מתלווים לתיאור ההמצאה, כאשר בתיאור ההמצאה ישנו שימוש רב בהפניות לשרטוטים (במידת הצורך).