פטנטים

מחקר – הסתייגויות הבוחנים בארה"ב הופכות לארוכות יותר

הלחץ של הנהלת רשות הפטנטים בארה"ב (ה- USPTO) ל"העלאת איכות הבחינה" כנראה עובד – בוחני הפטנטים בארה"ב מנפיקים הסתייגויות ארוכות יותר.

לצערנו נראה, כי מבחינת בוחני הפטנטים, הכמות היא העיקר ולא האיכות. הם כותבים יותר ויותר על כל בקשת פטנט.

בוחני הפטנטים בארה"ב מבוקרים באופן קבוע על ידי עובדי Quality Assurance ודומה כי תיק בחינה הכולל הסתייגויות הכוללות יותר טקסט, הוא תיק בחינה ש"עובר טוב יותר" את בחינת האיכות.

המחקר מראה כי בעוד שבשנת 2003 כללה הסתייגות לא-סופית (Non Final Office Action) ממוצעת 7.5 עמודים, מספר העמודים בהסתייגות כזו עלה בהדרגה לכמעט 11 השנה.

עבודתנו, אפוא, לקוחות יקרים – הולכת ונעשית קשה יותר.

לטבלה:

http://www.patentlyo.com/patent/2009/07/office-actions.html