פטנטים

נפסקו 128 מיליון דולר בתביעה על הפרת פטנט

בתום משפט שארך כ-3 חודשים ולאחר 4 ימי דיונים של חבר המושבעים, חבר המושבעים פסק לטובת חברת Freedom Wireless Inc מפינקס, אשר החלה לפתח את הטכנולוגיה המוגנת ב 1994 על ידי הממציאים דאגלס פוגניס ודן הרנד.

חברת Boston Communications Group נמצאה אחראית לכל הנזקים שנגרמו מאחר וחבר המושבעים מצא שהיא השתמשה בטכנולוגיה המוגנת וסיפקה שירותים בתשלום מראש אשר ספקיות הציעו ללקוחותיהם.

הספקיות Cingular Wireless , AT&T Wireless, CMT Partners ו- Western Wirelessנמצאו אחראיות בחלק קטן יותר על בסיס הזמן בו לקוחותיהם השתמשו בטכנולוגיה ובמערכת עליה החזיקה חברת Freedom Wireless את הפטנט.

עורכי הדין של הנתבעים לא מיהרו להגיב אולם עורך הדין המוביל את התביעה אמר כי הוא מצפה שיוגשו ערעורים.

במשפט, 18 חברי המושבעים מצאו פה אחד כי הפטנט של חברת Freedom Wireless הינו בר תוקף וכי הטכנולוגיה עליה הוא מגן אכן הופרה – טענה אותה שללו הנתבעים. לשופט אדוארד הרינגטון נשארו מספר נושאים עליהם יצטרך להחליט ובהם סכום הפיצוים אותו כל נתבע יצטרך לשלם.