פטנטים

נרשם הפטנט הראשון על שיטה עסקית באמצעות המסלול המואץ

פטנט מספר 7,251,621 שכותרתו “Method and apparatus for the home delivery of local retail e-commerce orders” ניתן ב-31 ביולי 2007.

בקשת הפטנט הוגשה ב-29 בדצמבר 2007 והתקבלה בתוך כ-7 חודשים בלבד. חשוב לציין בהקשר זה שהעיכוב בתחום ה-e-commerce ברשות הפטנטים האמריקאית כה גדול כך שכעת הם בוחנים פטנטים שהוגשו לפני כ-4 שנים (!).