פטנטים

פטנטים | ארה"ב | כללים חדשים בנוגע לסמכות עורכי פטנטים בארה"ב

משרד רשם הפטנטים ארה"ב קבע כללים חדשים בנוגע להיקף סמכותם של עורכי פטנטים, אשר ייכנסו לתוקף ב-15 לספטמבר 2008.

החלק החשוב ביותר בכללים מטיל מגבלות על עורכי פטנטים שהם Patent Agents. בארה"ב, בשונה מבישראל, ישנם עורכי פטנטים שאינם עורכי דין (Patent Agents) ועורכי פטנטים שהם עורכי דין (Patent Attorneys). בישראל, הרגולציה של עורכי הפטנטים אינה קשורה לרגולציה של עורכי הדין, עורכי הפטנטים אינם מחויבים להיות עורכי דין ולמעשה, התואר "עורך פטנטים" בישראל מקביל מבחינת היקף הכישורים הנדרשים לתואר "Patent Agent" בארה"ב.

כלל 11.5(b)(1) לכללים קובע כי ל- Patent Agent סמכות "להכין בקשות פטנט ולנהל הליכי בחינה, לתת ייעוץ ללקוחות בנושא הגשת בקשות פטנט או מסמכים אחרים ללשכת רשם הפטנטים, לכתוב את התיאור ואת התביעות של בקשת פטנט; להכין תיקון בבקשה או מענה להשגה ממשרד הרשם אשר עשוי לדרוש טיעונים כתובים בכדי לבסס את כשירות ההמצאה לפטנט, הגשת בקשות, ערעורים ל- Board of Patent Appeals and Interferences, או הליכים אחרים".

הגדרה זו כוללת גם הכנת מסמכי העברת זכויות (Assignments) אם "איש המקצוע מגיש או מנהל הליכי בחינה של פטנט, ומסמך העברת הזכויות לא עושה דבר מעבר למתן תוקף להסכם בעל פה או בכתב בדבר העברת זכויות שהיה קיים זה מכבר".

למעשה, משרד רשם הפטנטים מבהיר כי ל-Patent Agent אין סמכות להציע מתן חוות דעת כי פטנט כלשהו הוא תקף או מתן חוות דעת על הפרה.

הכללים ייכנסו לתוקף, כאמור, ב-15 לספטמבר, 2008.

ניתן לקרוא את הכללים המלאים כאן.