פטנטים

פטנטים | בקשות "ירוקות"

בחוזר הרשם מ.נ. 76 שהופץ לאחרונה, וייכנס לתוקפו בסוף דצמבר, רשם הפטנטים הורה על בחינה מזורזת של בקשות "ירוקות" – בקשות המתייחסות להמצאות אשר משפרות את איכות הסביבה, מפחיתות זיהום וכו´. הבקשות יסווגו בסיווג "ירוק" (על סמך בקשת הממציא ואישור הבוחן), ובחינתן תחל שלושה חודשים ממועד הסווג. ניתן יהיה לבקש לסווג בקשות שכבר הוגשו כבקשות כ"ירוקות". הבקשה לסיווג "ירוק" לא תחויב באגרה. בעת כתיבת המאמר לא עלה עדיין החוזר לאתר הרשם, ונשמח לשלחו כ pdf למתעניינים.

ההחלטה עולה בקנה אחד עם החלטה ברוח דומה שהתקבלה במשרד הפטנטים האמריקאי לאחרונה, המקנה בחינה מזורזת ל 3000 בקשות "ירוקות" במסגרת תכנית נסיונית לקיצור זמן ההמתנה לבחינה, העומד כיום על כ – 30 חודשים. ראו פרטים ב – http://www.uspto.gov/news/pr/2009/09_33.jsp

קשה להימנע בהזדמנות זאת מלקשר אל סיפור האיש ה"ירוק" של יהונתן גפן ולהמתין לבחינה מזורזת של בקשות "כחולות".