פטנטים

פטנטים | הארכת מועד כניסה לשלב הלאומי | הגשת בקשה לפטנט על ידי עובדים אינה עילה מספקת

ביום 16.7.2001, הוגשה בקשת PCT מס´ PCT/RU01/00293 ברוסיה, על ידי שתי ממציאות, שהיו עובדת של המבקשת.

ביום 16.1.2004, חלף מועד הגשת הבקשה הלאומית בישראל.

ביום 11.2.2004, גילתה המבקשת את הגשת הבקשה הבינלאומית על ידי הממציאות, וביום 15.2.2004, לאחר העברת הזכויות בבקשה למבקשת, הוגשה הבקשה בישראל.

המבקשת טענה כי החלת מבחן ה-Due care, הוא המבחן הנוהג כיום בישראל בנוגע להארכת מועד בבקשות לאומיות, מוליכה למסקנה כי יש ליתן בידיה את הארכת המועד.

כב´ הפוסק נח שלו שמולביץ´ קבע כי בכך שהמבקשת בחרה שלא להגיש בקשת פטנט, היא לקחה על עצמה סיכון, ואין לקבל את טענותיה השונות בדבר "גזל הפטנט" וכיו"ב, אשר אינן רלוונטיות לעניין הארכת מועד. המבקשת לא נקטה בצעדים כלשהם על מנת להגיש את הפטנט בזמן, ולכן אין לתת בידה הארכת מועד.

Isle Firestop Ltd בקשת פטנט מספר 160405 (בקשה להארכת מועד לכניסה לשלב הלאומי) (הליך חד צדדי)