פטנטים

פטנטים | החלטת רשם | התקדמות המצאתית בתהליכי חיזור

החלטת רשם הפטנטים בנושא התנגדות אוניפארם לארבע בקשות פטנט של GSK בנושא ייצור רוזיגליטזון.

ארבע הבקשות עוסקות בשני תהליכי חיזור סלקטיבי של קשר כפול פחמני כפול מסוים במולקולה. הרשם קיבל את ההתנגדות בבקשות העוסקות בחיזור ע"י סודיום בורוהידריד בנימוק שאין בכך התקדמות המצאתית, ודחה את ההתנגדות בבקשה העוסקת בחיזור ע"י מימן בנוכחות פלדיום ובלחץ גבוה בנימוק שהידע שהיה קיים במועד הבקשה מטה את החוקר נגד שימוש בלחץ גבוה (teaches away therefrom). ההחלטה המפורטת והמנומקת ניתנת לעיון באתר משרד הפטנטים.