פטנטים

פטנטים | הפרה | גוגל נתבעת על הפרת פטנט, בפעם החמישית ב-2007

חברת בשם Illinois Computer Research הגישה תביעה בגין הפרת פטנט נגד גוגל.

החברה טוענת כי Google´s book search מפר את פטנט אמריקאי מס´ 7,111,252 של החברה.

זוהי תביעת הפטנטים החמישית שהוגשה נגד גוגל השנה.

רק לאחרונה, קראה גוגל לרפורמה בתחום הפטנטים, אשר תאמץ לתוך שיטת הפטנטים מגנגנון "סביר" לקביעת נזקים שימדוד את ערך החלק המפר במוצר ולא על פי ערך כל המוצר הנמכר, מנגנון אשר ימנע פורום-שופינג בין בתי משפט בארה"ב, מנגנון נוסף שיאפשר בחינת פטנטים פעם נוספת לאחר קבלתם, ומנגנון שיקבע פיצויים על הפרה מכוונת במקרים מצומצמים יותר מכיום.