פטנטים

פטנטים | זירוז בחינת הפטנט | זירוז בחינת פטנטים – יותר מהר, יותר יקר.

בשנים האחרונות, הביאה עליה קונסיסטנטית בכמות בקשות הפטנט, לעומסים ניכרים על משרדי רשמי הפטנטים במדינות השונות. העומסים, בתורם, הובילו לתור ארוך יחסית לבחינה במיוחד בתחומים עתירי טכנולוגיה.

בד בבד, ההתפתחויות הטכנולוגיות המהירות מביאות להתיישנותה של טכנולוגיה זמן קצר יחסית אחרי שיצאה לאוויר העולם.

כך, עשויה לפעמים בקשת פטנט להפוך לפטנט רשום רק לאחר מספר שנים, כאשר הטכנולוגיה המוגנת בפטנט כבר אינה רלוונטית.

כתגובה מסוימת לביקורת, מאפשרות רוב המדינות להאיץ את בחינת הפטנט, כאשר התנאים לכך והקריטריונים משתנים ממדינה למדינה. בשונה מיתר דיני הפטנטים, הדומים למדי ברחבי העולם, בנושא של האצת שונה בחרה כל מדינה את ההסדר המתאים לה.

ארה"ב

מסלולי האצת בחינה:

א. מסלול ה- Prosecution highway – דרך המלך בארה"ב להאצת הבחינה היא מסלול חדש יחסית, הקיים מאוגוסט 2007. המסלול כרוך בהגשת דו"ח חיפוש מפורט ביותר הכולל גם שאילתות חיפוש במאגרי ספרות חופשית, וניתוח (Analysis) מפורט של הממצאים לעומת הפטנט המוצע. ההליך כולל שימוש נרחב בראיונות עם הבוחן (Interviews) לצד המענה בכתב להסתייגויות. בתמורה, מתחייב רשם הפטנטים האמריקאי לסיים את הליך הבחינה בתוך 12 חודשים לכל היותר.

ב. אמנה הדדית עם יפן – במסגרת אמנה עם יפן ניתן לבקש כי תביעות פטנט אשר הוכרו בבקשה מקבילה ביפן יוכרו גם בארה"ב.

ג. אמנה הדדית עם בריטניה – במסגרת אמנה חדשה עם בריטניה, ניתן לבקש כי תביעות פטנט אשר הוכרו בבקשה מקבילה בבריטניה יוכרו גם בארה"ב.

האמנות ההדדיות בריטניה-ארה"ב ובריטניה-יפן הן כלי חדש יחסית לזירוז בקשות פטנט, אך הן עשויות להיות כלי יעיל ביותר, שכן בבריטניה וביפן זירוז הבחינה הוא יחסית קל ונוח.

אירופה

באירופה, האצת הבחינה כרוכה בהודעה לרשם הפטנטים האירופי כי יש מקום להאיץ את הבחינה. מדובר במכתב פשוט ואין צורך בעילה, אך במקביל, הבחינה לא תואץ, ברוב המקרים, באופן דרמטי.

ישראל

האצת הבחינה בישראל דורשת חשד או חשש להפרת הפטנט, במידה ויתקבל. רשות הפטנטים בישראל אינה מדקדקת במיוחד בבחינת הראיות וגם הצבעה על בסיס ראייתי מסוים המגובה בתצהיר תספיק, בדרך כלל, לקבלת הבקשה.

כמו כן, כשהבקשה מגיעה כבר לבחינה, ניתן לוותר על הבחינה הפורמאלית על סמך דו"ח Patentability חיובי של ה-PCT או על סמך בקשה מקבילה באחת משורה של מדינות אשר נקבעו.

יפן

ביפן, ניתן לבקש לזרז את הבחינה על סמך ה-Search report של ה-PCT, על סמך חיפוש חדשנות שנערך במשרד עורכי פטנטים, או על סמך בקשה מקבילה במדינה אחרת שקיבלה Notice of allowance.

הודו

בדומה לאירופה, האצת הבחינה בהודו כרוכה בכתיבת מכתבים לרשם הפטנטים. בנוסף, ישנה אגרה (מינימלית) לבחינה מזורזת.

סינגפור

ישנם מגוון מסלולים להאצת בחינה: על סמך בקשה מקבילה, על סמך Search report של PCT ועוד.

קנדה

יש להגיש בקשה, לשלם אגרה ולהצביע על עילה. כמעט כל עילה רלוונטית ומקובלת, והסתייגות ראשונה תגיע לאחר כחודשיים-שלוש.

בריטניה

הליך הזירוז בבריטניה כרוך בתשלום אגרה בלבד. דו"ח בחינה יגיע לאחר כחודשיים.

אירוסיה (Eurasia)

אמנת הפטנטים הכוללת את רוסיה, מולדובה ומדינות נוספות (לא כוללת את אוקראינה) כוללת בחינה מהירה מאוד באופן מובנה. תוך כחצי שנה, מתבצעת בחינה.

ניו זילנד

שיאנית הבחינה המזורזת היא ניו-זילנד, בה דו"ח חיפוש מלא נשלח למבקש תוך 5 ימים.