פטנטים

פטנטים | זירוז פטנטים | תוכנית ה-PPH בין ארה"ב וקוריאה הופכת לקבועה

משרד הפטנטים האמריקאי (ה-USPTO) והקוריאני (ה-KIPO) הודיעו ב-28 לינואר 2009, כי תוכנית ה-PPH בין המשרדים אשר הייתה עד לאותו מועד בגדר תוכנית Pilot הופכת לתוכנית קבועה.

תוכניות ה-PPH הן תוכניות המאפשרות לזרז בחינה של בקשת פטנט במדינה אחת בהתבסס על בקשות פטנט במדינות מקבילות. בשנתיים האחרונות, מיישם ה-USPTO שורה של תוכניות PPH, כאשר ה-PPH עם קוריאה הוא השני שהופך לקבוע לאחר ה-PPH עם יפן – ודומה כי זוהי המגמה של ה-USPTO.

מעניין יהיה לראות מה תהיה מדיניותו של ה-USPTO DIRECTOR החדש בהקשר לתוכניות אלה.