פטנטים

פטנטים | טייוואן | רשיון בכפיה בטייוואן

בית המשפט בטייוואן הפך במרץ השנה את החלטת רשם הפטנטים הטייוואני להעניק רשיון בכפיה לשימוש בחמישה פטנטים של פיליפס.

לפיליפס חמישה פטנטים רשומים לשיטות ייצור CD בטייוואן ואישרה לקבוצת Gigastorage להשתמש בפטנטים לעשר שנים מאוקטובר 99. במרץ 01 חודש המו"מ על גובה התמלוגים, ולאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמה (פיליפס דרשה 30% Gigastorage רצתה לשלם 2-5%) ביקשה Gigastorage ממשרד הפטנטים הטייוואני רשיון בכפיה לשימוש בפטנטים, וקיבלה אותו ביולי 04.

פיליפס עתרה בהצלחה לבית המשפט – Taipei High Administrative Court. בית המשפט קבע שעל מנת לקבל רשיון בכפיה, על המבקש למצות את המו"מ לרשיון עם תמלוגים סבירים ביחס לפרמטרי השוק הרלוונטיים (שיטת החישוב, התפלגות הסיכונים, המודעות לטכנולוגיה ולמותג, התחרות בשוק וכו´).

משרד הפטנטים הטייוואני הציג עדויות לדרישות תמלוגים לא סבירות מצד פיליפס, אלא שבית המשפט קבע מעיון בדיווחי המו"מ שעמדו על הפרק גם נושאים נוספים ולכן לא ניתן לקבוע את גובה התמלוגים כבסיס יחיד למתן רשיון בכפיה. בעקבות הקביעה הגיעו הצדדים לפשרה.