פטנטים

פטנטים | מהפכה באירופה: European Patent Convention- EPC 2000

מהו ה- EPC 2000?

ה-2000 EPCמהווה את השינוי המשמעותי ביותר שנעשה בחוק הפטנטים האירופי מאז EPC 1973. ה- EPC הוא הבסיס המשפטי לקיומו של משרד הפטנטים האירופי (EPC) ולדיני הפטנטים האירופאים הנהוגים על ידי המשרד ובפניו. ה- EPC 2000משנה למעשה את האמנה המקורית משנת 1973 ואמור להיכנס לתוקף ב- 13 לדצמבר, 2007.

במובנים רבים, ה-EPC 2000 הוא מהפכה של ממש. הוא כולל שינויים מקיפים באופן הבחינה, בפרשנות התביעות, יוצר מוסד חדש (ועדת ערעורים מורחבת) ומכניס שינויים פרוצדוראליים רבים וחשובים באמנה.

מדוע השינוי?

השינויים באמנה נועדו להתאים את ה- EPC למספר הסכמים בינלאומיים כגון: הסכם הטריפס ואמנת הפטנטים (PLT 2000). בנוסף, אמנת ה- EPC החדשה מציגה מספר פרוצדורות חדשות אשר מטרתן להבהיר ולפשט את הפרקטיקה של משרד הפטנטים האירופאי (להלן: ה- EPO). כמו כן, שינויים עתידיים ב- EPC אמורים להיות קלים יותר מאחר והוראות מהותיות רבות של ה-EPC הועברו מסעיפי האמנה לתקנות שלצידה. כך יכול ה-EPO לשנות ביתר קלות את התקנות ומתייתר הצורך לכנס ועידה דיפלומטית לשם כך.

כיצד השינויים משפיעים עלי?

לרבים מהשינויים של EPC 2000 לא תהא השפעה ישירה על הפרטים והחברות המגישים בקשות פטנט. רובם קשורים לפרוצדורות שמשרד עורכי הדין ועורכי הפטנטים מטפלים בהם בשם לקוחותיהם. מצד שני, חלק מהשינויים ישפיעו על הדרך בה מנהל הלקוח את בקשות הפטנט שלו ואת הפטנטים עצמם. את השינויים הללו ניתן לחלק לשתי קבוצות: האחת כוללת שינויים אשר משפיעים על אופן הגשת בקשת הפטנט, והשנייה, מפרטת שינויים אשר משפיעים על הדרך בה בקשות אלו מנוהלות על ידי ה- EPO.

  1. שינויים הקשורים להגשת בקשת הפטנט

א. ניתן להגיש את בקשת הפטנט בכל שפה

על פי ה- 1973 EPC ניתן היה להגיש בקשות פטנט באחת משלוש השפות הרשמיות של ה- EPC (אנגלית, צרפתית או גרמנית); או, במידה והמבקש הוא תושב באחת מהמדינות איתם ל-EPC קיים חוזה, ניתן להגיש את הבקשה בשפה הרשמית של אותה מדינה.

לעומת זאת, ה- 2000 EPC קובע כי בקשת פטנט יכולה להיות מוגשת בכל שפה, ובלבד שיוגש תרגום של הבקשה לאחת משלוש השפות הרשמיות (אנגלית, צרפתית וגרמנית), תוך חודשים מיום ההגשה.

ב. התביעות לא נחוצות עוד על מנת להשיג תאריך הגשה

על פי EPC 1973 על מנת להשיג תאריך הגשה, בקשת הפטנט חייבת להיות מוגשת עם תביעות (claims). דרישה זו מתייתרת בעקבות ה- 2000 EPC. יחד עם זאת, במידה והבקשה צפויה להמשיך לבחינה, על המבקש יהיה לצרף לבקשה תביעות ואז יהיה צורך לבחון אם הבקשה כפי שהוגשה מספקת בסיס לתביעות אלו. למרות אפשרות ההגשה ללא תביעות, אנו ממליצים להוסיף תביעות בבקשות הפטנט בעת הגשת הבקשה, אם הדבר אפשרי.

ג. אפשרות הפניה לבקשות קודמות כתחליף להגשת תיאור (או שרטוטים)

על פי 1973 EPCהיה צורך בצירוף תאור (ושרטוטים במידת הצורך) לבקשת הפטנט, על מנת לקבל תאריך הגשה. לעומת זאת, על פי ה- 2000 EPC, ניתן יהיה להפנות לחומר שהוגש במסגרת בקשות קודמות., כתחליף לפירוט תיאור ושרטוטים בבקשה. אנו צופים כי השימוש באפשרות זו לא יהיה נפוץ. זאת בשל העובדה כי עותק מקורי של כל בקשה קודמת שבוצעה הפניה אליה תצטרך להיות מוגשת בתוך זמן קצר לאחר הגשת הבקשה. לכן עדיין עדיף יהיה לצרף תיאור, שרטוטים ותביעות לבקשה מאשר להסתמך על הפניה לחומר זה המצוי בבקשות קודמות. יחד עם זאת, אפשרות זו עשויה להיות שימושית במקרים חריגים, למשל, כאשר הבקשה הקודמת אינה נגישה מסיבה כלשהי.
ד. אפשרות הפניה לבקשות דין קדימה קודמות במידה וחלק מהתיאור או מהשרטוטים לא הוגשו יחד עם הבקשה

על פי 1973 EPC, במידה וחלק כלשהו של הבקשה היה חסר בעת הגשת הבקשה, לא ניתן היה להגיש את החלק החסר בתאריך מאוחר יותר, אפילו במחיר מתן תאריך מאוחר לבקשה. לעומת זאת, ה- EPC 2000 מאפשרת הגשת חלקים חסרים מן התיאור או השרטוטים, תוך חודשיים מתאריך הגשת הבקשה או לבקשת ה- EPO. הוספת חלקים חסרים אלו תוביל למתן תאריך מאוחר יותר לבקשת הפטנט. עם זאת, יוכל המבקש לטעון כי החלקים החסרים כלולים במלואם ("Completely Contained") בבקשה קודמת המהווה תאריך בכורה, לבקשת הפטנט, הבקשה החסרה לא בהכרח תקבל תאריך מאוחר (זאת, בכפוף למספר תנאים פרוצדוראליים). יש לציין כי נראה כי ה-EPO יפרש באופן מחמיר את דרישת ה"Completely Contained" של החלקים החסרים בקשת דין קדימה.

ה. קבלת תאריך בכורה מכל בקשה אשר הוגשה בכל מדינה החברה ב- WTO

ה- EPC 2000 קובעת כי ניתן יהיה לדרוש קבלת דין קדימה מכל בקשה שהוגשה במדינות החברות ב- WTO, בנוסף על אלו החברות באמנת פאריס.

ו. אפשרות להסתמך על תאריך בכורה, למרות החמצת המועד הקבוע.

על פי EPC 1973 ניתן היה להגיש בקשת פטנט תוך 12 חודשים מתאריך הבכורה של בקשת פטנט קודמת. במידה והוחמץ התאריך האחרון, לא יכול היה המבקש להסתמך עוד על תאריך הבכורה. לעומת זאת, ה– 2000 EPC מאפשרת לתקן מצב שכזה. זאת, אם המבקש הוכיח כי התאריך האחרון להגשה הוחמץ למרות שננקטו כל האמצעים הדרושים עפ"י הנסיבות ("all due care required by the circumstances") במקרה כזה ישקול ה – EPO אם להעניק לבקשה המאוחרת את תאריך הבכורה המקורי.

ז. אפשרות לתקן או להוסיף תביעות בכורה

על פי ה– EPC 1973, היה על מגיש הבקשה לבקש תאריך בכורה של בקשת פטנט קודמת במעמד הגשת הבקשה האירופאית. לעומת זאת, על פי ה– EPC 2000, כל בקשה לקבלת תאריך בכורה יכולה להיות מתוקנת או מוספת לאחר הגשת הבקשה. דרישה חדשה לתאריך בכורה יכולה להיות מוגשת עד 16 חודשים מתאריך הבכורה המבוקש, למרות שתקופת הבכורה נותנת 12 חודשים. במידה ויש צורך לתקן בקשת בכורה, ניתן לעשות זאת תוך 16 חודשים מתאריך הבכורה. אך, יש הוראה אחרת המורה כי כל תיקון בקשת בכורה צריך להיות מוגש תוך 4 חודשים מתאריך הגשת הבקשה.

  1. שינויים הקשורים לטיפול בבקשות הפטנט

א. תרגום בקשת הבכורה לא תמיד נדרש

על פי ה-1973 EPC, התאריך האחרון להגשת תרגום מסמך הבכורה, הוא לכל המאוחר, בתאריך הגשת תגובה להודעת קיבול.. לעומת זאת, על פי EPC 2000 אין חובה להגשת תרגום מסמך הבכורה. יחד עם זאת, ה- EPO יכול לבקש תרגום כזה של מסמך הבכורה כאשר תוקף בקשת הבכורה עשוי להיות רלוונטי לכשירות הפטנט. דרישות כאלה צפויות להיות החריג ולא הכלל מאחר ובדרך כלל תוקף בקשת הבכורה לא רלוונטי לעצם כשירות הפטנט.

ב. כשירות פטנט

על מנת להתאים עצמו להסכם- TRIPs ה- EPC הצהיר כי ניתן יהיה לרשום פטנט "בכל תחום טכנולוגי". ה- EPOכבר רמז כי השינוי הזה לא ישפיע על הפרקטיקה הקשורה בהענקת פטנטים, למשל, בקשר לתוכנות מחשב או לשיטות עסקיות.

ה-2000 EPC משנה את הפרקטיקה לגבי תביעות על שימוש רפואי שני בתרכובות. על פי ה-1973 EPC, ניתן היה לקבל הגנה פטנטית על שימוש רפואי שני או עוקב בתרכובות. זאת על ידי שימוש בפורמט התביעות השוויצרי. לעומת זאת, תחת משטר ה- ה-2000 EPC, התביעות על השימוש השני והעוקב בתרכובת רפואית, מותרות במפורש על ידי ה- EPC ואין צורך לעשות שימוש בפורמט השוויצרי. ההמלצה שלנו היא לנסח את התביעות בבקשות הפטנט גם לפי הפורמט השוויצרי עד שבתי המשפט המקומיים יכירו את השינוי והמצב יובהר.

ג. רלוונטיות בקשות אירופיות קודמות כפרסום קודם

על פי הוראות ה-1973 EPC, בקשת פטנט אירופית שהוגשה קודם אך פורסמה מאוחר יותר, נחשבת כפרסום קודם לעניין הדרישה לחדשנות. זאת אך ורק ביחס למדינות שנבחרו כמדינות יעד בשתי הבקשות האירופאיות. לעומת זאת, על פי ה – ה- EPC 2000, בקשת פטנט אירופית שהוגשה קודם, תחשב כפרסום קודם ביחס לכל מדינות היעד עבור כל בקשת פטנט אירופאית שתוגש אחרי ה – 13 לדצמבר 2007.

ד. פרשנות התביעות – החלה מפורשת של דוקטרינת האקוויוולנטים באירופה

שתי אמנות ה- EPC מבהירות כי היקף ההגנה שיינתן לפטנט תלוי במונחי התביעות. כלל פרשנות חדש הוצג ב- ב-2000 EPC הקובע כי יש לבחון בחינה הולמת של כל אלמנט אקוויוולנטי לאלמנט המצוין בתביעות. מעולם לא היתה התייחסות ב- EPC לעניין האקוויוולנטיות, למרות שדוקטרינת האקוויוולנטיות מבוססת היטב בעקרונות בדיני הפטנטים האמריקאים. למרות שנראה כי השינוי נועד רק כדי להבהיר פרקטיקה קיימת, יתכן שדבר זה יוביל לשינויים בפרשנות תביעות. בהתחשב בעובדה שהליכים משפטיים הנוגעים להפרת פטנט יכולים להתנהל רק בפני בתי המשפט הלאומיים של המדינות החברות ב- EPC, סביר מאד כי כל השפעה של השינויים הללו תורגש רק אחרי שבתי המשפט הלאומיים ידונו במקרי הפרה נטענת בגין בקשות שהוגשו אחרי ה- 13 לדצמבר 2007.

ה. פרוצדורות המשפיעות על בקשות בינלאומיות המוגשות באירופה

לאחר שבקשה בינלאומית מוגשת (PCT), נעשה חיפוש רק בגין המצאה אחת, לפחות בהתחלה. קיימת אפשרות לחיפושים נוספים לכל המצאה אחרת. אין כל שינוי בדרך בה נעשה חיפוש לבקשות PCT ע"י ה – EPO. לעומת זאת, ה-2000 EPC, שינה את הדרך בה ה- EPO מטפל בבקשות PCT הנכנסות לשלב האירופי הלאומי. עפ"י הוראות ה-1973 EPC, הייתה קיימת אפשרות לערוך חיפושים נוספים על ידי ה- EPO בשלב האירופי הלאומי. לעומת זאת, עפ"י ה-2000 EPC , ה- EPO לא יאפשר למבקש לבקש חיפושים נוספים. כאשר ה- EPO הוא רשות החיפוש המבצעת את החיפוש הבינלאומי, הבקשה האירופית יכולה להמשיך רק על בסיס המצאות שנמצאו בשלב הבינ"ל. כאשר משרד פטנטים אחר מבצע את החיפוש הבינלאומי, כל חיפוש אירופי יבוצע רק ביחס להמצאה הראשונה אשר צוינה בתביעות. המצאות אשר לא נעשה חיפוש עליהן ניתן לציין בבקשת חלוקה (Divisional) מאוחרת. זהו שינוי משמעותי עבור ה- EPO ולכן אנו ממליצים על ביצוע נרחב כבר בשלב הלאומי. כאשר משרד פטנטים אחר מלבד ה- EPO מבצע את החיפוש הבינלאומי, אנו ממליצים כי התביעות ישונו בשלב האירופי הלאומי כך שההמצאה החשובה ביותר תופיע בתביעה מספר 1.

ו. זכות בעל הפטנט להגביל את הפטנט שלו

כיום, לא קיימת אפשרות לבעל פטנט להתנגד לפטנט שלו, או לבקש את מחיקתו בבקשה בפני ה- EPO. בנוסף, לא קיימת לו אפשרות להגביל את היקף הגנת הפטנט האירופי. לעומת זאת, בעל פטנט יכול לבקש זניחה של הפטנטים הלאומיים המסתמכים על הפטנט האירופי, או לבקש תיקון של אותם פטנטים לאומיים, אך בקשות כאלה צריכות להתבצע בנפרד בכל מדינה ומדינה כאשר הפרוצדורות הלאומיות החלות משתנות.

ב –2000 EPC, קיימת (לראשונה) הוראה מפורשת אשר מתירה לבעל הפטנט לבקש הגבלה או ביטול הפטנט האירופי בפני ה- EPO. בקשות כאלה יהיו כרוכות בתשלום אגרה ואין צורך בהנמקה לבקשה. בבקשה להגבלה, הבקשה תבחן רק לצורך הבהרה, תמיכה וביסוס ועל מנת להבטיח שהתביעות אכן מצומצמות. אין בחינה של חדשנות או התקדמות המצאתית. בקשה להגבלה או פסילה יכולה להיות מוגשת בכל עת לאחר הענקת הפטנט מלבד במקרה שיש התנגדויות תלויות ועומדות. במקרה שהתנגדות הוגשה בזמן שבקשה להגבלה נבחנת, הליכי ההגבלה יופסקו. לעומת זאת, הליכי ביטול עשויים להמשיך במקרה שהוגשה התנגדות.

אנו מצפים שההליכים החדשים, במיוחד הליך ההגבלה, יהיה אטרקטיבי לבעלי פטנט במקרה שהפטנט אמור להיות מתוקן לאחר ההענקה, למשל, במקרה בו פרסומים קודמים לא נשקלו במסגרת הבחינה.

ז. בחינה נוספת של החלטות ועדת הערעורים על ידי ועדת ערעורים מורחבת

חידוש נוסף המוצג ב- EPC 2000 הוא האפשרות לדיון נוסף בהחלטות של וועדת הערעורים, אשר בעבר לא ניתן היה לערער עליהם בשום צורה. אפשרות זו קיימת בנסיבות מיוחדות ותתבצע ע"י ועדת הערעורים המורחבת. כלל זה לא נועד להוות הליך ערעור כללי, אלא אמור לשמש כסעד במקרים חריגים בלבד. באופן ספציפי, העילה היחידה לבחינה נוספת על ידי ועדת הערעורים המורחבת היא כאשר ועדת הערעורים כוננה שלא כדין. למשל, כאשר חבר ועדת הערעורים היה נגוע בניגוד עניינים; כאשר היתה הפרה של זכות מהותית; כאשר היה פגם מהותי בהליך, למשל, הכרעה בערעור מבלי להכריע בבקשה הרלוונטית להחלטה; או במקרה בו בוצעה עבירה פלילית. בנוסף, האפשרות הזו לערעור לועדת הערעורים המורחבת, חלה רק על החלטות של ועדת הערעורים שניתנו לאחר 13 דצמבר 2007.

ח. חיסיון עורך דין- לקוח

בעוד שחוקי הפטנטים לאומיים – למשל, אלה באנגליה – מספקים זה מכבר חיסיון עורך דין לקוח, ה- EPC לראשונה מעניק חיסיון על ההתקשרות שבין הנציג האירופי לבין הלקוח. הכלל החדש נועד להתאים עצמו לחוק האמריקאי והוא חל על כל מסמך הקשור להערכת הפטנטביליות, ההכנה וההגשה של בקשת פטנט אירופית, או חוות דעת הקשורה בכשרות, היקף ההגנה או הפרה.

מטרת מסמך זה היא סיכום הנושא הנדון ואין על הקוראים לפעול או להסתמך על האמור במסמך זה מבלי לפנות למומחה בנושא.