פטנטים

פטנטים | משרד הפטנטים בעזה חזר לעבוד

עדכון אשר הגיע מאחד מעמיתנו בחו"ל מלמד כי משרד רשם הפטנטים וסימני המסחר בעזה חזר לפעילות סדירה.

בהקשר זה, מעניין לציין כי בעבר גם חטיפתו של רשם הפטנטים בעיראק לא מנעה המשך הפעלתו של מוסד זה.

חברות רבות מגישות פטנטים וסימני מסחר בכל מדינה בעולם, ולכן, משרדי הפטנטים וסימני המסחר הם מקור הכנסה חשוב למדינות. לכן, גם במדינות וישויות לאומיות הנמצאות במצבים קשים ביותר, נעשה מאמץ להמשיך ולהפעיל את מערכת הקניין הרוחני.