פטנטים

פטנטים | ננוטכנולוגיה

ננוטכנולוגיה היא תחום מתפתח במהירות, המאופיין במידות הקטנות של כליו ותוצריו. ההתפתחות המהירה מתבטאת במאגרי הפטנטים בסיווג במחלקה נפרדת ומבחינה משפטית בדיון בשאלת הפטנטביליות של ננוטכנולוגיה. השאלה הבסיסית היא – האם הקטנת מתקן או מנת חומר מספיקה כשלעצמה לקבלת הגנה פטנטית? תשובת ה EPO היא בקווים כלליים זו המקובלת עבור תחומים אחרים – הפטנטביליות תלויה במידה בה הושג אפקט טכני חדש בעקבות ההקטנה. המזעור צריך להגביר יעילות, לאפשר שימוש חדש או לשנות את דרך הפעולה. בפרט חשוב לציין את השיטות לייצור הרכיבים או חלקיקי החומר, כי בהם במקרים רבים טמון הידע החסר לבעל מקצוע בתחום כדי להגיע להמצאה.

במאמר הסברים, קישורים והנחיות חיפוש פטנטים בנושא.