פטנטים

פטנטים על תוכנה ושיטות עסקיות בארה"ב – מאושרים על ידי בית משפט העליון !!

לאחר המתנה ממושכת, ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון האמריקאי בתיק בעניין Bilski. בהחלטה הדרמטית נקבע כי ארה"ב תמשיך להעניק פטנטים על תוכנה ושיטות עסקיות.

עוד נקבע כי מבחן ה- Machine or transformation שנקבע על ידי בית המשפט לערעורים הוא מבחן עזר ולא ישמש עוד כמבחן בלעדי לקביעת הפטנטביליות של תביעות שיטה.