פטנטים

פטנטים | פטנטים ביוטכנולוגיים באירופה: הקדמה

פטנטים ביוטכנולוגיים באירופה: המאמר מציג קווים מנחים לכללי ה EPO בנושאי פטנטים ביוטכנולוגיים באירופה. הוא סוקר את התפתחות התחום ונושאי הדיון בו.

הכללים הבסיסיים דומים לפטנט בכל תחום טכנולוגי – נדרשת חדשנות, התקדמות המצאתית ואפשרות יישום טכנולוגית. בנוסף, מגדירה הוראת הצו 98/44/EC מ 1998 את המושאים האפשריים של פטנט, כמו גנים, רצפים ופעולותיהם, ואת המושאים שהוצאו מכלל האפשרות לקבל הגנה כמו יצורים שלמים ותהליכי שכפולם. הכללים מוגדרים ב EPC סעיפים 23b-e .

נושאים אלו עומדים במחלוקות מורכבות, בהן מתערבים נושאים טכניים, פוליטיים, מוסריים וכלכליים. כאבני דרך משמשים הדיון סביב פטנט 0 169 672 EP ("Oncomouse") המתייחס לעכבר מהונדס כך שיהיה פגיע במיוחד לסרטן (לצורך מחקר), וסביב EP 0695351 ("פטנט אדינבורו") העוסק בתאים עובריים של האדם (ר´ דיון).