פטנטים

פטנטים | פטנטים והמשבר העולמי

דניס קראוץ´ בבלוג Patently O מעריך את השפעת המשבר על עולם הפטנטים. הוא מונה את הנקודות הבאות:

השפעות שליליות:

הערך של פטנטים קשור בערך המוצרים עליהם הם מגינים – כשערך המוצרים יורד, יורד איתו ערך הפטנטים המגינים עליהם.

תביעות פטנטים הן יקרות ודורשות כסף זמין. חברה בקשיים תתקשה לתבוע על הפרות פטנטים שלה, ולהתגונן מפני תביעות הפרה.

המשבר מצמצם את סכומי ההשקעה הזמינים למחקר ופיתוח – ההשפעה תהיה, בעיכוב מסויים, ירידה במספר בקשות הפטנט והפטנטים המתקבלים.

השפעות חיוביות:

פטנטים זולים יותר ממוצרים. חברה שתשקיע בהגנה על פיתוחים תוכל להמתין עם ייצור המוצרים עד לאחר המשבר.

פטנטים יכולים לשמש מקור תזרימי בצורה של הסכמי שימוש ומכירה שלהם. פטנטים יכולים לשמר יכולות ייצור על אף מכירת חלקים מהתאגיד. קניין רוחני יכול לשמש ערך שנותר במקרה של פשיטת רגל .

בעיתות משבר נראה כי מתחדדת החשיבות של שימור ופיתוח הקניין הרוחני כאמצעי לעבור את המשבר ולצמוח במהירות אחריו, תוך ניצול הזדמנויות.