פטנטים

פטנטים | קלינטק | פטנטים בתחום הקלינטק – מקורות אנרגיה חליפיים.

עם התפתחות הקלינטק כתעשיה, גם גדל מספר הפטנטים בתחום. קבוצת הקלינטק ב Heslin Rothenberg Farley & Mesiti P.C, מפרסמת מדד רבעוני של פטנטים בתחום הקלינטק. הפטנטים בתחום קשורים רובם לתאי דלק, כאשר תחומים משניים הם אנרגיית רוח, שמש וחשמלית-היברידית. אנרגית הרוח הוא התחום היחיד שמראה עליה קבועה במספר הפטנטים בו. יחד עם זאת, המדד כולל מעל מאתיים פטנטים אמריקאיים ברבעון, שהוא מספר לא מאוד גדול.

חשוב לזכור כי המצב הנוכחי של תעשיית הקלינטק היה משתקף בצורה יותר טובה בניתוח הבקשות לפטנטים המוגשות כעת. אלא שהבקשות נשארות חסויות למשך שנה וחצי, ומשך הבחינה שלהן מתארך בתקופה דומה נוספת לפחות, כך שהאינדקס מייצג למעשה את המצב לפני שלוש-ארבע שנים. השפעת הרגולציה בתחום משתקפת אף היא במספר הפטנטים, כפי שמראה אלקסיס מדריגל ב Earth2Tech .

מקור נוסף המנתח דלק צמחי ביתר פירוט הוא הפורום בקבוצת הקלינטק CleanTech Group LLC. למשל רונלד קמיס ומנדר ג´ושי ספרו את הפטנטים בתחום ברחבי העולם. התחום נשלט כצפוי ע"י פטנטים אמריקאיים הקשורים בביודיזל, ויהיה מעניין לעקוב אחרי ההתפתחויות בעתיד.

לסיום, מזווית אחרת ועם עוד בזוורד – nanotechwire מדווח כי השפעת הננוטק על תחום הקלינטק גדלה במהירות. מצב זה משתקף גם בגידול מספר הפטנטים בקלינטק הממומשים על ידי טכנולוגיות ננוטק, רובם בתחום האנרגיה.