פטנטים

פטנט אירופי – כבר לא חלום

לאחר שנים של התכתשויות פוליטיות הגיעו שרים מ-15 חברות בקהילייה האירופית להסכמה, שתוביל לאפשרות לרשום פטנט אשר יהיה תקף בכל מדינות הקהילייה האירופית – פטנט אירופי. התכנית היא כי בתוך 3-2 שנים, ניתן יהיה כבר להגיש בקשה לפטנט אירופי.

הסיבה העיקרית לפשרה שהתגבשה הינה כי גרמניה זנחה את התנגדותה לבית דין אירופי מרכזי לפטנטים. הסיבה המרכזית להתנגדותה של גרמניה הייתה התמחותם של השופטים הגרמנים בדיון בתיקי פטנטים, התמחות אשר הביאה לגרמניה תיקים רבים, והיוותה מקור הכנסה משמעותי.

על פי הצעת הפשרה, עד שנת 2010 ימשיכו בתי המשפט המקומיים לדון בתיקי פטנטים, אך החל משנה זו, יהיה בית דין אירופי מרכזי לפטנטים, אשר מקום מושבו יהיה בלוקסמבורג, ואשר על פי ההצעה, יכהנו בו 6 שופטים בקבוצות של שלושה שופטים בכל תיק.

מן התעשיה עולה ביקורת על העובדה שעד 2010 לא יהיה בית דין מרכזי. ביקורת נוספת התמקדה בפשרה שנתקבלה באשר לשפות בהן יוגשו הפטנטים. בהתאם לפשרה שהושגה, יוגשו בקשות פטנטים באנגלית, צרפתית או גרמנית. משלב זה, יוענקו למבקשים שנתיים על מנת לתרגם את הבקשות לשתי השפות האחרות. יחד עם זאת, תביעות הפטנטים יתורגמו לכל שפות החברות בקהילייה האירופית. לדברי המבקרים, חובת התרגום תכפיל ואף כמעט תשלש את עלות הגשת פטנט אירופי.

כעת, צריכה הצעת הפשרה לקבל אישור בכל מדינה ומדינה מן הרשויות המוסמכות. גורמים בכירים בקהילייה האירופית סבורים שפטנט אירופי עשוי להיות מציאות בשנת 2006 לכל המאוחר.