פטנטים

פטנט בארה"ב

ממציאים ישראלים רבים סבורים כי ישנה עדיפות לרישום פטנטים בארה"ב, ובמידה מסוימת הצדק עימם. ראשית, מדובר בשוק עצום ממדים אשר בו רישום שאושר על ידי משרד הפטנטים האמריקאי מעניק בלעדיות על ההמצאה למשך 20 שנים. כמו כן, הרישום בארה"ב הינו זול יחסית להגשת בקשה וקבלתה באירופה, ואף ניתן לנצל מסלולים המאופיינים ביתר גמישות, עלויות נמוכות ומהירות רבה יותר.

הליכי רישום פטנטים בארה"ב

על רישום פטנטים בארה"ב אחראי גוף המכונה USPTO (US Patent and trademark Office). בעיקרון, הליך בחינת בקשת הפטנט מורכב ממספר סבבים, שכל אחד מהם בנוי בפני עצמו מכמה שלבים: קבלה של דו"ח מטעם הבוחן האמריקאי, הגשה של תשובות מטעם הממציא, דחיית בקשת הרישום, מתן תשובות נוספות מטעם הממציא, ולבסוף תגובה של הבוחן. אמנם, הבוחן עשוי לאשר כבר בשלב הראשון את הבקשה, אך במידה שלא – יכול הממציא לפנות בבקשת המשך המלווה בהעלאת טיעון חדש ומפורט יותר, או בתביעה חדשה.

תקופת הסבבים

על הדו"ח או על הדחייה נדרש הממציא להגיב בתוך חצי שנה, ובמידה שלא עשה זאת יאבדו זכויותיו לקבלת הפטנט. מאידך, לכל אורך הזמן בו הבקשה תקפה ביכולתו להציג בקשות המשך העוסקות בהיבטים שונים של המצאתו. יחד עם זאת, חשוב לציין שעד כה לא היתה מגבלה על מספר בקשות ההמשך ולמעשה ניתן היה להמשיך בסבבים המתוארים שוב ושוב, כפי שקיים בישראל ובאירופה. ואולם, לאחרונה מסתמנת מגבלה של שני סבבים לכל היותר, כאשר מהשלישי ואילך יש צורך להציג נימוקים להמשך הדיון ולהוסיף תשלום מיוחד מלבד האגרות הרגילות.

פטנט פרוביזורי בארה"ב

בהשוואה לעלויות הגבוהות של רישום פטנט מלא מהווה בקשה פרוביזורית אפשרות זולה, אשר לה מספר יתרונות וחסרונות. בבקשה שכזו מהווה יום ההגשה תאריך בכורה רשמי, ובמשך השנה הבאה ניתן לקדם את ההמצאה מבחינה עסקית כולל הערכת שווי וגיוס משקיעים, וביצוע בדיקות היתכנות. בנוסף, בניגוד לפטנטים רגילים, בבקשה הפרוביזורית אין צורך להגיש סקירה מפורטת באשר לתחום ההמצאה, תיאורה, שרטוטים ותביעות בגינה. כאן יש להגיש רק תיאור המלווה לעיתים בשרטוטים, כשבמקרים מסוימים גם הממציא עצמו יכול להיענות לאתגר במידה שיש לו ידע בתחום רישום הפטנטים. יחד עם זאת, מדובר כמובן בבקשה זמנית בלבד שאינה עומדת בגדר אישור כפטנט, ואת הבקשה המלאה יהיה צורך להגיש עד תום התקופה.

הכביש המהיר לפטנטים בארה"ב

אפשרות נוספת העומדת בפני משקיעים ישראליים לרישום פטנטים בארה"ב, עוברת דרך משרד הפטנטים הישראלי. במקרה זה, במקום לפנות ישירות אל משרד הפטנטים האמריקאי, פונים תחילה לרישומו של הפטנט בישראל. לכך יש לצרף בקשה לבחינה מזורזת, מה שעשוי להפחית את זמן ההמתנה למספר חודשים בודדים. לאחר אישור בקשת הפטנט בישראל, ניתן לנצל את האמנה עליה חתומות שתי המדינות הנוגעת למסלול Patent Prosecution Highway, או בקיצור PPH. מסלול זה מאפשר להסתמך על קבלת הפטנט בישראל לצורך בחינה מזורזת בארה"ב, שהינה מהירה בהרבה יחסית למסלול הרגיל.