פטנטים

פסיקה מפתיעה על זכויות עובד בהמצאתו ביפן

בית משפט מחוזי יפני פסק לאחרונה פיצוי לממציא אשר עבד בעבר בחברה העוסקת בהנדסה כימית, בגובה של 20,000,000,000 ין יפני, שהם כ-190 מיליון דולר, אף על פי שהמציא את ההמצאה בתקופת עבודתו בחברה ועקב עבודתו זו, וקיבל מן החברה תמריץ כספי על כך.

היזם העביר את כל זכויותיו בהמצאה לחברה, ואף קיבל בונוס של 20,000 ין יפני בשנת 1993, אך בשנת 2001 הסתבר כי 60% ממכירות החברה התבססו על המצאתו של היזם.

בית המשפט פסק את הפיצוי לאחר שקבע כי התמורה שניתנה ליזם עבור ההמצאה הייתה בלתי ראויה. צפוי ערעור על ההחלטה.