פטנטים

צרפת תאסור על שיבוט בני אדם

הסנאט הצרפתי הצביע לאחרונה בקריאה ראשונה על חוק חדש, האוסר על שיבוט (שכפול) בני אדם, וצפויה לעמוד בפני תביעה בבית הדין האירופי לצדק (European Court of Justice).

החוק החדש עומד בניגוד לדירקטיבה האירופית בנוגע להגנה על המצאות ביוטכנולוגיות, אשר איננה אוסרת על שיבוט בני אדם.

החוק קובע כי שיבוט בני אדם הינו עבירה פלילית שעונשה עד 30 שנות מאסר, וקנס של עד 7.5 מיליון אירו. שיבוט בני אדם למטרות רפואיות אף הוא נקבע כעבירה פלילית שעונשה 7 שנות מאסר וקנס של עד 100,000 אירו.

כעת, צפוי החוק לעבור לאסיפה הלאומית, בטרם יחסור לסנאט להצבעה בקריאה שניה.