פטנטים

רוסיה משנה את חוק הפטנטים שלה

רוסיה העבירה לאחרונה חוק פטנטים חדש, שמטרתו "ליישר קו" עם ההסכמים הבינלאומיים. החוק נכנס לתוקף ב- 12 למרץ 2003.

אחד מהשינויים המרכזיים בחוק החדש הינו האפשרות של בעלי פטנטים להרחיב את ההגנה על תרופות, כימיקלים ואגרוכימיקלים ל- 5 שנים. זמן זה מאפשר למפתחי תרופות להנות מהגנת פטנט בזמן שהם מקבלים את האישורים הנדרשים לשיווק התקופות.

שינויים נוספים צפויים בהליכי הבחינה, בנוגע להגנת פטנטים השייכים לרוסיה או לאזרחים רוסיים במדינות אחרות, ובדיני המצאות שירות.