פטנטים

רשם הפטנטים האמריקאי עושה צעד נוסף לעבר עתיד אלקטרוני

רשם הפטנטים יסרוק את כל הבקשות לפטנטים, כחלק מן התוכנית להעביר את כל ההגשות למדיום זה. תהליך סריקת כל הבקשות צפוי לארוך כ- 15 חודשים, בקצב של 3 מליון בקשות לחודש.

המשרד ישתמש בתוכנה Image File Wrapper software, אותה קנה ממשרד הפטנטים האירופי. המעבר יכלול גם למעלה מחצי מליון בקשות פטנט אשר נסרקו למערכת החדשה.

המטרה היא כי עד אוקטובר 2004, כל בקשות הפטנט ייסרקו למערכת. לטענת ה- USPTO, באופן זה יווצר תהליך הגשת בקשות לפטנט שהינו פשוט יותר, מהיר יותר, ויעיל יותר, וכך ישרת הרשם את לקוחותיו באופן מיטבי.