פטנטים

שינויים משמעותיים בדוקטרינת האקוויוולנטים בארה"ב

בית המשפט העליון בארה"ב השיב למיליוני פטנטים את ערכם בהופכו את החלטת הערכאה הראשונה בעניין Festo, הנוגעת להיקפן של תביעות, תוך עשיית שימוש בדוקטרינת האקוויוולנטים.

ההלכה המשפטית הנוהגת בארה"ב הינה כי צמצום היקף תביעות פטנט במהלך ההתכתבות עם רשם הפטנטים, עשויה להביא להשתקתו של בעל הפטנט מלטעון במועד מאוחר יותר לחלותו של הפטנט על אותם עניינים אשר צומצמו במסגרת אותן תביעות.

בהחלטה בעניין Festo v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki, קבע בית המשפט פה אחד כי השתק זה אינו מונע את יישומה של דוקטרינת האקוויוולנטים מקום בו היא חלה.

דוקטרינת האקוויוולנטים הינה דוקטרינה הקובעת כי הגנת פטנט משתרעת לא רק על פיתוחים הזהים לפטנט הרשום, אלא גם על פיתוחים מקבילים (אקוויוולנטיים).

בית המשפט קבע כי:
"בכך שהממציא משנה את המצאתו, הוא מודה כי הוא סבור שהפטנט איננו משתרע להיקף אשר אותו טען בהתחלה, ולא כי התביעה המתוקנת כה מושלמת שאף אחד לא יכול ליצור אקוויוולנט."

יחד עם זאת, בית המשפט מטיל את נטל ההוכחה לכך שהתיקון בפטנט איננו חוסם תביעה שכזו, על התובע.