פטנטים

שינויים ניכרים בחקיקת הפטנטים האמריקאית

ב-1 לנובמבר, צפויים להיכנס לתוקף שורה של שינויים משמעותיים בפרוצדורת הגשת הבקשות לפטנט בארה"ב. חלק משינויים אלה יחולו, באופן חסר תקדים, רטרואקטיבית, וידרשו תיקונן של בקשות פטנט קיימות.

עיקרי השינויים הם:

  1. הגבלת מספר התביעות בבקשת פטנט ל-5 תביעות (claims) בלתי תלויות ול-25 תביעות בסה"כ. בקשות עם מספר תביעות העולה על מספר זה יהיה צורך לתקן או לחילופין, להגיש מסמך ESD המסביר את הצורך בתביעות אלה.
  2. הגבלת הגשת בקשות המשך (Continuation) – עד כה, נעשה בארה"ב שימוש ניכר באופציה של בקשות המשך, כאשר מבקשים הגישו עוד ועוד בקשות המשך. לאחר התיקון, ניתן יהיה להגיש 2 בקשות המשך לכל היותר.
  3. הגבלת הגשת RCE – עד כה, הסתייגות סופית (Final office action) בארה"ב לא הייתה באמת סופית בשל האופציה להגיש שוב ושוב "בקשות לבחינה מחודשת" (Request for Continued Examination). כעת, ניתן יהיה להגיש RCE רק פעם אחת, ואם הבקשה תידחה שוב, יהיה צורך להגיש ערעור.
  4. איסור על MARKUSH CLAIMS – המדובר על תביעות הכוללות שורה של אלמנטים אלטרנטיביים בתוך התביעה, הנפוצות בעיקר (אך לא רק) בתחום הכימייה). כעת, כדאי לבדוק האם ניתן לשנות תביעות כאלה לפני שבקשה תגיע לבחינה.

אין ספק, שהשינויים הניכרים בבחינת פטנטים בארה"ב, לצד הפסיקה המשמעותית מהתקופה האחרונה, השפיעו באופן ניכר על האופן בו אנו עורכים בקשות פטנט. כמו כן, שינויים אלה מחייבים תיקון של חלק מבקשות הפטנט שהוגשו.