פטנטים

תוכניות לחוק שיבהיר את המצב המשפטי בנוגע לפטנטים על תוכנה באירופה

בפני הפרלמנט האירופי הוצגה לאחרונה תוכנית לתיקון הדירקטיבה האירופית בנוגע להגנה פטנטית על תוכנה, כחלק מהמאמצים להביא להרמוניזציה של דיני הפטנטים בעולם.

כיום, קובעת הדירקטיבה כי לא ניתן יהיה לרשום פטנט על מוצר תוכנה. בפועל – במקרים בהם מביא תהליך מבוסס מחשב לפתרון בעיה טכנית באמצעות צעד המצאתי – אישרו בתי משפט באירופה מתן פטנטים.

הכוונה היא לעגן סטטוס קוו זה בדירקטיבה עצמה, ובכך להביא לוודאות גדולה יותר בנוגע לאפשרות לקבל פטנט על מוצרי תוכנה.

הדירקטיבה החדשה תקבע, כאמור, בהתאם להצעה, כי תהליך מחשב לא יהיה פטנטבילי, אך תהליך מבוסס מחשב המביא לפתרון בעיה טכנית באמצעות צעד המצאתי יהיה פטנטבילי.