פטנטים

תכנית לזירוז הבחינה של בקשות PCT

משרד הפטנטים האנגלי מציע תוכנית ליצירת סטנדרט אחיד לחיפושים ובחינות תחת הסכם שיתוף הפעולה בענייני פטנטים (PCT), במטרה להקטין את כמות העבודה של משרדי פטנטים מדינתיים, ולהחזיר את האמון בעבודתם.

התוכנית מוצגת לגורמים בתעשייה על מנת שאלה יביעו את דעתם.

במסגרת התוכנית, משרד הפטנטים האמריקאי, האירופי והיפני, יחויבו כולם לעמוד בסטנדרטים מחמירים וזהים של איכות.

במשרד הפטנטים האנגלי סבורים כי התכנית תביא לזירוז אישורן של בקשות PCT.